Fiscaal

Belastingen

 • Inkomstenbelastingen
 • BTW
 • Registratie- en successierechten
 • Optimalisatie verloning werknemers en bedrijfsleiders
 • Vastgoedverrichtingen
 • Fusies en overnames
 • Reorganisaties
 • Internationaal fiscaal recht
 • Emigratie van en naar België

Fiscale geschillen

 • Bijstand bij belastingcontroles
 • Administratieve bezwaarschriften
 • Begeleiding bij fiscale geschillen
 • Onderhandelingen met fiscale administraties

Vermogensplanning

 • Estate- & successieplanning
 • Huwelijksvermogensrecht