Contactez-nous

Contactez-nous pour du conseil ou pour une réponse à vos questions.
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions vous aider au plus vite.

Les espaces avec un [*] sont obligatoires.
Plan locatie

Venant de Bruxelles, Anvers, Courtrai : E40 direction Gent-Oostende, Sortie 14 Gent Expo, Kortrijksesteenweg (N43) direction Gent ; après 150m serrez à gauche et traversez entre la station-service LukOil et Art & Craft Store (Putkapelstraat)

Venant de Gand : Sterre, Kortrijksesteenweg (N43) direction Deinze ; tournez à droite entre la station-service LukOil et Art & Craft Store (Putkapelstraat)

Venant de Bruges ou Ostende : E40 direction Brussel, Sortie Gent Expo ; suivez d'abord Gent Expo et après Gent (N43), Kortrijksesteenweg (N43) direction Gent ; après 450m serrez à gauche et traversez entre la station-service LukOil et Art & Craft Store (Putkapelstraat)

GPS : Putkapelstraat 1 - Sint-Denijs Westrem (Gent)

Privacybeleid

Verbanck, Plas & Partners respecteert uw privacy:

Verbanck, Plas & Partners hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Verbanck, Plas & Partners op volgend e-mailadres: info@verbanckplas.be. Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant Verbanck, Plas & Partners om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder "intern bedrijfsbeheer" klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Verbanck, Plas & Partners zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Ieder geschil met betrekking tot de site van Verbanck, Plas & Partners valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Verbanck, Plas & Partners gevestigd is, bevoegd.